1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Akadémia krásy, s. r. o., prevádzkovateľ webu www.akademiakrasy.sk
 2. Súťaž sa začína 20.10.2019 a končí 20.12.2019 o 23:59.
 3. Do súťaže bude zapojený každý užívateľ, ktorý splní podmienky nasledovné podmienky:
  – objedná si poukaz na Členstvo v Akadémii krásy v tlačenej alebo elektronickej podobe a korektne zaplatí za svoju objednávku
  – má viac ako 18 rokov
  – stihol zaplatiť za svoju objednávku do konca termínu súťaže.
 4. Podmienkou účasti v súťaži je splnenie zadania v uvedenom termíne a zaplatenie za objednávku. Nezaplatené a refundované objednávky nebudú pri žrebovaní brané do úvahy.
 5. Spoločnosť Akadémia krásy, s. r. o. zverejní mená výhercov na tejto stránke resp. na webe www.akademiakrasy.sk 30.12.2019. Výhercov budeme kontaktovať na e-mailovej adrese, ktorú zadali v rámci svojej objednávky.
 6. Žrebovanie prebehne náhodným výberom štyroch súťažiacich, ktorí splnili podmienky a zapojili sa do súťaže v čase jej trvania.
 7. Výhry môžu byť odovzdané výhercom osobne, alebo kuriérskou službou DPD. Na odovzdanie výhry je potrebná aktívna spoluúčasť súťažiaceho, najmä zastihnuteľnosť na kontaktoch poskytnutých organizátorovi. Ak organizátor vyčerpá všetky možnosti adekvátne hodnote výhry a napriek tomu sa mu nepodarí do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže skontaktovať výhercu alebo doručiť výhru, výhra prepadá v prospech organizátora.
 8. Súťaže sa môžu zúčastniť len používatelia fyzické osoby, ktorí už dosiahli vek 18 rokov a majú korešpondenčnú adresu v Slovenskej republike.
 9. Výhercovia si musia sami vysporiadať prípadné daňové povinnosti vyplývajúce z výhry v súťaži.
 10. Výhercom súťaže nemôže byť zamestnanec Akadémia krásy, s.r.o., ani jeho rodinný príslušník. V prípade, že sa taká skutočnosť zistí po vyhlásení výsledkov súťaže, výhra prejde na ďalšieho súťažiaceho v poradí.
 11. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu na webe akademiakrasy.sk ako aj na fanúšikovej stránke Facebooku, Instagram a Youtube.
 12. V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.
 13. Každý účastník bude do súťaže zapojený iba raz, a to aj v prípade, ak bude mať vytvorených viac objednávok pod jeho menom. Pred prihlásením do súťaže si nezabudnite prečítať aj Podmienky používania nášho webu.
 14. Predmetom súťaže sú nasledovné 4 ceny, ktoré budú odovzdané náhodne pridelené štyrom náhodným výhercom:
  – Fitbit: Inteligentné fitness hodinky
  – Foreo luna: Čistiaca sada na pleť
  – Instax 9: Instantný fotoaparát
  – Beurer: Inteligentné kozmetické zrkadlo

Ukončené súťaže:

Víťazi súťaže o 5 panvíc značky Tescoma spolu v hodnote 185 € sú s číslami nasledovných objednávok: #33511 #32770 #32813 #33516 #33230 SÚŤAŽ 
 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Akadémia krásy, s. r. o., prevádzkovateľ webu www.akademiakrasy.sk
 2. Súťaž sa začína 20.07.2018 a končí 07.09.2018 o 23:59.
 3. Do súťaže bude zapojený každý užívateľ, ktorý splní podmienky nasledovné podmienky: – objedná si tlačenú knihu Recepty na chudnutie 1 v normálnej cene a to za 24,90 € – preberie zásielku s knihou a jeho objednávka bude v stave vybavená – má viac ako 18 rokov – stihol odoslať objednávku do konca termínu súťaže
 4. Podmienkou účasti v súťaži je splnenie zadania v uvedenom termíne a prebratie zásielky s knihou od kuriéra. Neprebraté zásielky nebudú pri žrebovaní brané do úvahy.
 5. Spoločnosť Akadémia krásy, s. r. o. zverejní mená výhercov na tejto stránke resp. na webe www.akademiakrasy.sk 17.09.2018. Výhercov budeme kontaktovať na e-mailovej adrese, ktorú zadali v rámci svojej objednávky.
 6. Žrebovanie prebehne náhodným výberom piatich súťažiacich, ktorí splnili podmienky a zapojili sa do súťaže v čase jej trvania.
 7. Výhry môžu byť odovzdané výhercom osobne, alebo kuriérskou službou DPD. Na odovzdanie výhry je potrebná aktívna spoluúčasť súťažiaceho, najmä zastihnuteľnosť na kontaktoch poskytnutých organizátorovi. Ak organizátor vyčerpá všetky možnosti adekvátne hodnote výhry a napriek tomu sa mu nepodarí do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže skontaktovať výhercu alebo doručiť výhru, výhra prepadá v prospech organizátora.
 8. Súťaže sa môžu zúčastniť len používatelia fyzické osoby, ktorí už dosiahli vek 18 rokov a majú korešpondenčnú adresu v Slovenskej republike.
 9. Výhercovia si musia sami vysporiadať prípadné daňové povinnosti vyplývajúce z výhry v súťaži.
 10. Výhercom súťaže nemôže byť zamestnanec Akadémia krásy, s.r.o., ani jeho rodinný príslušník. V prípade, že sa taká skutočnosť zistí po vyhlásení výsledkov súťaže, výhra prejde na ďalšieho súťažiaceho v poradí.
 11. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu na webe akademiakrasy.sk ako aj na fanúšikovej stránke Facebooku a Instagram.
 12. V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.
 13. Každý účastník bude do súťaže zapojený iba raz, a to aj v prípade, ak bude mať vytvorených viac objednávok pod jeho menom. Pred prihlásením do súťaže si nezabudnite prečítať aj Podmienky používania nášho webu.

Ukončené súťaže:

  Víťazi súťaže o 5x mixér Nutribullet sú zákazníci s číslami nasledovných objednávok:
 1. #31210
 2. #30781
 3. #30710
 4. #31058
 5. #31241
SÚŤAŽ O 5 MIXÉROV NUTRIBULLET® V HODNOTE 120 € Pravidlá
 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Akadémia krásy, s. r. o., prevádzkovateľ webu www.akademiakrasy.sk
 2. Súťaž sa začína 10.07.2018 a končí 10.08.2018 o 23:59.
 3. Do súťaže bude zapojený každý užívateľ, ktorý splní podmienky nasledovné podmienky: – objedná si knihu Recepty na chudnutie 2 – preberie zásielku s knihou a jeho objednávka bude v stave vybavená – má viac ako 18 rokov – stihol odoslať objednávku do konca termínu súťaže
 4. Podmienkou účasti v súťaži je splnenie zadania v uvedenom termíne a prebratie zásielky s knihou od kuriéra. Neprebraté zásielky nebudú pri žrebovaní brané do úvahy.
 5. Spoločnosť Akadémia krásy, s. r. o. zverejní mená výhercov na tejto stránke resp. na webe www.akademiakrasy.sk 20.08.2018. Výhercov budeme kontaktovať na e-mailovej adrese, ktorú zadali v rámci svojej objednávky.
 6. Žrebovanie prebehne náhodným výberom piatich súťažiacich, ktorí splnili podmienky a zapojili sa do súťaže v čase jej trvania.
 7. Výhry môžu byť odovzdané výhercom osobne, alebo kuriérskou službou DPD. Na odovzdanie výhry je potrebná aktívna spoluúčasť súťažiaceho, najmä zastihnuteľnosť na kontaktoch poskytnutých organizátorovi. Ak organizátor vyčerpá všetky možnosti adekvátne hodnote výhry a napriek tomu sa mu nepodarí do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže skontaktovať výhercu alebo doručiť výhru, výhra prepadá v prospech organizátora.
 8. Súťaže sa môžu zúčastniť len používatelia fyzické osoby, ktorí už dosiahli vek 18 rokov a majú korešpondenčnú adresu v Slovenskej republike.
 9. Výhercovia si musia sami vysporiadať prípadné daňové povinnosti vyplývajúce z výhry v súťaži.
 10. Výhercom súťaže nemôže byť zamestnanec Akadémia krásy, s.r.o., ani jeho rodinný príslušník. V prípade, že sa taká skutočnosť zistí po vyhlásení výsledkov súťaže, výhra prejde na ďalšieho súťažiaceho v poradí.
 11. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu na webe akademiakrasy.sk ako aj na fanúšikovej stránke Facebooku a Instagram.
 12. V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.
 13. Každý účastník bude do súťaže zapojený iba raz, a to aj v prípade, ak bude mať vytvorených viac objednávok pod jeho menom. Pred prihlásením do súťaže si nezabudnite prečítať aj Podmienky používania nášho webu.